Услуги

Фирмата монтира и изпълнява електроинсталации на всички видове сгради – офисни, промишлени и битови сгради, селскостопански постройки и др.

Направа и ремонт на всички видове електрически инсталации
Изграждане на електрически инсталации на билници - ядрено-магнитен резонанс, компютърни томографи, рентгени и ангиографии с оборудване на Siemens.
Направа, ремонт и подръжка на електрически табла - битови и промишлени
Монтаж на звънчева и домофонна инсталации
Окабеляване на интернет и кабелна телевизия
Полагане на електрически инсталации по ЕПК-технология
Монтаж на заземителна и гръмозащитна инсталации
Защити от пренапрежения
Подмяна на захранващи кабели
Направа на кабелни глави Н.Н. и С.Н.
Отстраняване на ел. аварии
Системи за автоматизиране на производствените процеси
Тръбна и електроразводка на басейни, помпени станции
Ефектни и специфични осветления по задание на клиента