Енергоспестяващи решения

Реализирани обекти

Използването на DALI управление позволява на съществуващо осветително тяло да се димира т.е. намалява или увеличава силата на светене според осветеността. Може да е ръчно или автоматично със сензори. Сравнено със стари осветителни инсталации с LED или луминисцентни осветителни тела се реализира икомия в размер на 50-70% на годишна база. За целта част от старото (силово) захранване остава да се ползва, като се добавя управление DALI. Изключително кратки срокове на изпълнение, дори и за обекти в експлуатация, без спиране на производствения процес.

Реализирани проекти

  •  Комплекс С.И.Л.А. – осветление на спортна зала
  • Дунапак Родина АД – подмяна на старо осветление с нови LED осветителни тела в производство, складови помещения и експедиция
  • Цех за металообработка

Инвестицията и за трите обекта се възвръща за срок от 1.5 – 2 години!

Промишлени и офис сгради

1. изработка на табла и софтуер за визуализация на произв. процеси 
2. изработка на ел. инсталации с бусбар системи от 160 А и над !
3. изработка на метални конструкции за подвижни /тролейни захранвания и стационарни до и над 1000А , а също и за информационни захр. кабели .

Еднофамилни жил. сгради

1. бюджетни изпълнения на ел. инсталации на 1 фамилни жил. сгради с 1 и повече етажи : 
  – полагане на усилени гофр. тръби в бетоновата плоча на 1 ви етап 
  – последващо залагане на дълбоки конзолни кутии в тухл. стени 
плюсове : 
  – отпадат връзките в разклонителните кутии – имате винаги достъп до връзките т.к. те са зад респ. ключове и контакти !
  – много по-малка разх. норма на силови и информационни кабели 
Фирмата работи и изпълнява ел. инсталации със следните произв. на ел. материали:
1.Schneider Electric
2. Obo Bettermann
3.Scrack
4.Diesel Univolt
5.Eaton
6.Moeller