Изграждане на инсталации за ядрено-магнитен резонанс и компютърен томограф