Изграждане на инсталация на индустриална сграда на Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД, с. Белозем