Изграждане на електрическа инсталация - силова и осветителна за нова машина - Дунапак Родина АД