Фирмата монтира и изпълнява електроинсталации на всички видове сгради - офисни, промишлени и битови сгради, селскостопански постройки и др.:

Направа и ремонт на всички видове електрически инсталации

Изграждане на електрически инсталации на билници - ядрено-магнитен резонанс, компютърни томографи, рентгени и ангиографии с оборудване на  Siemens logo

Направа, ремонт и подръжка на електрически табла - битови и промишлени

Монтаж на звънчева и домофонна инсталации

Окабеляване на интернет и кабелна телевизия

Полагане на електрически инсталации по ЕПК-технология

Монтаж на заземителна и гръмозащитна инсталации

Защити от пренапрежения

Подмяна на захранващи кабели

Направа на кабелни глави Н.Н. и С.Н.

Отстраняване на ел. аварии

Системи за автоматизиране на производствените процеси

Тръбна и електроразводка на басейни, помпени станции

Ефектни и специфични осветления по задание на клиента

 

 


Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×