DALI

Енергоспестяващи решения и реализирани обекти

Използването на DALI управление позволява на съществуващо осветително тяло да се димира т.е. намалява или увеличава силата на светене според осветеността. Може да е ръчно или автоматично със сензори. Сравнено със стари осветителни инсталации с LED или луминисцентни осветителни тела се реализира икомия в размер на 50-70% на годишна база. За целта част от старото (силово) захранване остава да се ползва, като се добавя управление DALI. Изключително кратки срокове на изпълнение, дори и за обекти в експлуатация, без спиране на производствения процес.

Реализирани проекти

Комплекс С.И.Л.А. - осветление на спортна зала

Дунапак Родина АД - подмяна на старо осветление с нови LED осветителни тела в производство, складови помещения и експедиция

Цех за металообработка

Инвестицията и за трите обекта се възвръща за срок от 1.5 - 2 години!

 

 

 


Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×