"ЕВРОГИГ 73" ООД е създадена през месец май 2008 г.

Фирмата е развила дейността си в:

цялостно изграждане на трафопостове
електрически табла и съоръжения СрН и НН
пълен електроинженеринг и изграждане на външни и вътрешни електрически инсталации на обществени и промишлени обекти
изграждане на слаботокови, заземителни и гръмозащитни инсталации

Организацията има на разположение материално-техническа база за изпълнение на поръчки по изграждане на нови и обслужване и ремонт на съществуващи електросъоръжения. Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорените срокове.

През последните години фирма ЕВРОГИГ 73 се специализира в изграждане на електрически инсталации за ядрено-магнитен резонанс, компютърни томографи, рентгени и ангиографии на водещата в тази сфера фирма Siemens logo.

Имаме богат опит и в изграждането на системи за автоматизация на производствените процеси с контролери на фирмите  Siemens logo  и  Schneider Electric logo .

 

 

 


Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×